Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bölüm Başkanı’ndan mesaj

İnsanlık ilk var oluşundan beri hayatiyetini sürdürmek için çağa ismini veren nesne ile tanışmış ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bu nesneleri kullanmayı denemiştir. İnsanlık tarihi kadar eski geçmişe sahip olan metalurji ve malzeme mühendisliği insan hayatının en önemli ve temel alanlarından birini teşkil etmiştir. İnsanlığın bilgi ve teknolojik yeteneklerindeki her gelişme malzemelerdeki ilerlemelerle mümkün olmuştur. Bakır, altın, bronz, demir, cam, seramik ve kağıt gelişmeyi sürdüren bu malzeme örneklerindendir. Günümüzde bir toplumun dünyadaki ekonomik ve endüstriyel gelişmişliği kullanılan çelik ile belirlendiği gerçeği metalurji ve malzeme bilimi ve mühendisliği ile insanın teknolojik gelişmeleri arasındaki ilişkinin her zamankinden önemli olduğunu göstermektedir. Günümüz dünyasında malzeme bilimi ve teknolojilerindeki gelişmeler hayatımızı yönlendirmekte ve değiştirmektedir.

İnsan hayatının temel ihtiyaçlarından olan malzeme ile iştigal eden mühendislik ve fen disiplinleri arası bir bilim dalı olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği günümüzde ve gelişen teknolojilerde mühim ve heyecan verici bir role sahiptir ve geleceği şekillendirmeye yardımcı olmaktadır. Günümüzde metalurji ve malzeme mühendisliği (MMM) taşımacılıktan, çevre, elektrik-elektronik endüstrisine, telekomünikasyona, inşaat endüstrisine, havacılık ve uzay endüstrisine, biyomedikal ve enerji sektörüne kadar verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içerisinde geniş bir alanı etkilemekte; mezunlar sahip oldukları bilgi ve teknolojik donanımlar ile geliştirdikleri yeni fonksiyonel malzemeler ile dünyayı değiştirmektedirler.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nin (SDMMA) Metalurji Mühendisliği Bölümü olarak kurulmuştur. Daha sonra ismi, Sakarya Üniversitesi döneminde 1996 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Bugün 15 Profesör, 3 Doçent ve 10 yardımcı doçent olmak üzere toplam 28 öğretim üyesi, 14 araştırma görevlisi, 5 uzman, 4 teknisyen ve 2 idari personel ile öncelikle nanomalzemeler, biomalzemeler, intermetallikler, polimer kompozitler, yüzey mühendisliği, malzeme karakterizasyonu başta olmak üzere araştırma ve eğitim programlarına sahiptir ve ülkemize hizmet vermektedir. Bölümde 1000’den fazla lisans öğrencisi, 250 civarında yüksek lisans ve 50 civarında doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Mezun öğrencilerimiz yurtiçi ve yurt dışında sanayide, kamu kurumlarında, araştırma ve geliştirme(Ar-Ge) merkezlerinde, malzeme tedarik ve kalite kontrol firmalarında ve üniversitelerde çalışma imkânı bulmaktadır.

Sevgili öğrencilerimizi çağdaş ve üst düzey bir mühendislik eğitimi almak için bölümümüze katılmaya ve sanayici ve iş adamlarımızı bilgi ve kabiliyetlerinizi bizimle paylaşmaya, gelişmiş bölüm laboratuar imkanlarından faydalanmaya ve yetişmiş akademik personelimizle işbirliği yapmaya, sinerji oluşturmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Cuma Bindal
Bölüm Başkanı