Ana Sayfa
Duyurular
Fazladan Alınmış Seçimlik Ders/derslerin Silinebilmesi Hakkında

Fazladan Alınmış Seçimlik Ders/Derslerin Silinebilmesi Hakkında

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren, ilgili Lisans programındaki bitirme çalışmasının alınabilmesi (bitirme dersine kayıt) için; Genel not ortalamasının 1.8 olması şartı getirilmiştir.
 
Bu koşulu sağlayamayan bir kısım öğrencilerimizin,  başarısız durumda oldukları bazı seçmeli derslerini sildirmek sureti ile ortalamalarını yükseltmek talebinde bulundukları ve bazı birimlerimizin de buna onay vererek öğrenci işlerine yönlendirdiklerini gözlemlenmektedir.
 
Yönetmeliklerimizde ve ekte verdiğimiz mezuniyetle ilgili senato esasında, seçmeli ders sildirme ancak, tüm işlemlerini tamamlayan mezun olma durumunda ve fazla kredisi olan öğrencilerimiz için söz konusudur. Bu durumda, transkriptinde alması gerekenden  fazla sayıda aldığı seçimlik dersi/dersleri var ise, öğrencinin talebi ve yönetim kurulu kararı ile silme işlemi yapılabilmektedir.
 
Bunun dışındaki seçmeli ders sildirme taleplerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususun dikkate alınması gerekmektedir:

“TAMAMLADIĞI AKTİF YARIYIL SONUNA KADAR ALMASI GEREKEN AKTS VE SEÇİMLİK DERS SAYISINI AŞAN ÖĞRENCİLER, YÖNETİM KURULU KARARI İLE SEÇİMLİK DERS/DERSLERİ (BAŞARILI VEYA BAŞARISIZ) TRANSKRİPTİNDEN SİLDİREBİLİRLER”


Duyuru metni ekte verilmiştir.