Ana Sayfa
Duyurular
Bahar Dönemi Tasarım Dersi Hakkında

Bahar Dönemi Tasarım Dersi Hakkında

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu sonu itibariyle bitirme durumunda olacak öğrencilerinizin, Bahar yarıyılı derse yazılma sürecinde Bölüm Başkanlığınıza dilekçe vermeleri durumunda 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tasarım dersini almaları Dekanlığımızca uygun görülmüştür.